KONGRENİN AMACI

Kreatif Endüstrilerde Verimlilik Kongresi

Kültürel ve kreatif (yaratıcı) endüstrilerin ekonomik boyutunun ölçümlenmesi, kültür ekonomisine ilişkin mikro ve makro ekonomik istatistiki verilerin (Girdi, Çıktı, Üretim değeri, Fiyatlar, İstihdam, Dış ticaret, Katma değer) derlenmesi yaratıcı endüstrilerde verimliliğin artırılmasına yönelik politikalarının oluşturulması ve yönlendirmesinde önemli bir rol oynayacaktır.

Diğer taraftan ise kültürel mal ve hizmetler ile kültürel aktivitelerin ülkeden ülkeye farklılık arz etmesi, ülkelerin tarihsel olarak kültüre bakış açılarının farklı olması, kültürel mal ve hizmetlere ilişkin kamu müdahalesinin ülkelere özgü olması, gelişmiş ülkelerin piyasayı domine edici özelliğinin olması, fikri mülkiyet hukuku sistemi ve korsan materyal ile fikir hırsızlığına ilişkin önleyici, denetleyici veya kısıtlayıcı faaliyetlerin varlığı gibi birçok neden gelişmekte olan ülkelerin kültürel ve kreatif (yaratıcı) endüstrilerin verimliliğini etkilemektedir.

Verimlilik kavramının hem ekonomik açıdan hem de toplumsal açıdan öneminin her geçen gün artmakta olduğu göz önünde bulundurulduğunda ülke ekonomilerinin kalkınmasında önemli bir rol oynamakta olan kültürel ve kreatif (yaratıcı) endüstrilerde verimlilik kavramının sektörler bazında analizinin yapılarak bu endüstrilerde verimliliğin artırılmasına yönelik politikalarının oluşturulması ve yönlendirmesinde önemli bir kaynak teşkil edebilecek bir sonuç raporunun ortaya konması amaçlanmaktadır.