KONGRENİN HEDEFLERİ

Kreatif Endüstrilerde Verimlilik Kongresi

Kongrenin Temel Hedefleri

 • İki günlük kongre çalışması ile kültürel ve kreatif (yaratıcı) endüstrilerin ülke ekonomisi üzerindeki etkisi ve öneminin analizi
 • Kültürel ve kreatif (yaratıcı) endüstrilerin kapasitesine ve işlerliğine ilişkin güncel, güvenilir ve yeterli sayıda verilerin etkin politikalar üretilmesindeki öneminin ortaya konması
 • Ülkemizin veri üretme, toplama ve bu verileri doğru yorumlama sorunsalına yönelik çözüm arayışı
 • Kültürel ve kreatif (yaratıcı) endüstrilerde verimliliğin artırılmasına yönelik politikaların geliştirilmesine katkı sağlayabilecek öneriler oluşturulması
 • Gelişmekte olan ülkelerdeki kültürel ve kreatif (yaratıcı) endüstrilerin büyümesini ve verimliliğinin artırılmasını etkileyen faktörleri belirlemek ve analiz etmek
 • Kültürel ve kreatif (yaratıcı) endüstrilerin gelişmesi için yenilikçi politikaların (sorumlulukları) tanımlanması
 • Kongre sonucunda ortaya çıkacak sonuç bildirgesinin kitaplaştırılması ve bu alanda önemli bir referans kaynağı oluşturulması.
 • Kongre İçin Seçilen Hedef Bölge ve Hedef Kitle

  Hedef bölgemiz başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm Türkiye…

 • Kültürel ve kreatif (yaratıcı) endüstrileri oluşturan sektörler
 • Kültürel ve kreatif (yaratıcı) endüstrilerle doğrudan ve dolaylı olarak ilgili politikalar üreten kamu kuruluşları
 • Telif hakları alanında faaliyet gösteren Meslek Birlikleri
 • Kültürel ve kreatif (yaratıcı) endüstriler alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum
 • Kuruluşları
 • Akademisyenler
 • Bürokrat ve Siyasetçiler